Copyright (c) QUALIST 2010, All rights reserved
Design KJ Technologies 2010
PARTNEŘI
(Klikněte na logo pro zobrazení bližších informací o partnerovi)
Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
Regierung von Niederösterreich, Abt. RU7 „Gesamtverkehrs¬angelegenheiten“
Vereinigung Interkomm Waldviertel
Stadtgemeinde Horn
Euroregion Silva Nortica
A.R.D. CENTRAL s.r.o.
Gemeinde Sankt Martin
   Program EU „Střední Evropa“ podporuje spolupráci regionů ve vybraných tematických oblastech. Jednou z těchto oblastí je „Zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů“. Od léta 2010 partneři z Německa, České republiky a Rakouska spolupracují v projektu „Zlepšení kvality života v malých městech - QUALIST“.
   Cílem projektu je vytvořit a implementovat opatření na snížení negativních dopadů,  demografických a sociálních změn v malých městech. Tato opatření mají za úkol zlepšit kvalitu života stávajících obyvatel a také oslovit potenciální nové obyvatele.
Otázka udržitelnosti projektu je řešena například:
         Podporou demograficky a inovačně zaměřené veřejné dopravní služby (zatraktivnit veřejnou dopravu pro více cestujících)
         jako alternativu ke zvyšující se individuální motorizaci v malých městech a venkovských oblastech, dále pak vytvořením
         inovačních a demograficky orientovaných konceptů mobility pro malá města a venkovské oblasti, založených
         na pilotních projektech zkoušených např. v Sasku.
         Inovačním pojetí bydlení jako součást revitalizace městských center s poskytováním veřejných služeb v blízkosti obytných oblastí.
         Bude rozvíjen nadnárodní koncept prezentace malých měst, orientované na cílové skupiny. K tomu dojde prostřednictvím
         zpracování a testování inovačních QUALIST nástrojů v rámci regionální iniciativy Wohnen im Waldviertel.
Gemeinde Slavonice (associated partner)
Sachsen - Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Vogtlandkreis
Stadt Oelsnitz
Gemeinde Adorf
English
Deutch
Czech
Facebook Wohnen im Waldviertel
Wohnen im Waldviertel
19.05.2013
Výroční konference operačního programu Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa
   Ve dnech 15. - 16. května 2013 se v italském městě Padova uskutečnila výroční konference operačního programu Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa (OP CENTRAL EUROPE). Tak jako se konference účastnili zástupci jiných projektů, i QUALIST zde měl své zástupce.
07.09.2013
Setkání projektových partnerů a mezinárodní workshop ve Vídni
   Ve dnech 26.-27.8. se ve Vídni uskutečnilo další setkání projektu QUALIST. Po interní části programu, která byla zaměřena na problematiku úspěšného ukončení projektu a o komunikaci výsledků projektu, následoval mezinárodní workshop.
12.11.2013
   Přes 80 účastníků ze tří zemí Střední Evropy se sešlo na Závěrečné konferenci projektu QUALIST v Drážďanech. Konference představila výsledky více než tříleté mezinárodní spolupráce partnerů v rámci projektu z OP Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa na téma zlepšovaní kvality života v malých městech.
ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE - VYŠŠÍ KVALITA ŽIVOTA V MALÝCH MĚSTECH
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF